Get Adobe Flash player

จำนวนผู้เข้าชม

079048
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
14
9
78
78830
488
605
79048

Your IP: 1.179.131.129
2023-09-21 22:03

Login Form

Written on 03/04/2017, 04:14 by twktik278
2017-04-03-04-14-37กิจกรรมพี่พบน้อง ภาควิชาการบัญชี ประจำปี 2559      ภาพเพิ่มเติม  
Written on 03/04/2017, 04:00 by chirat251
5  นักเรียนแผนวิชาการบัญชีจัดกิจกรรม 5 ส. ณ แผนกวิชาการบัญชี วันที่  12  สิงหาคม  พ.ศ. 2559    
Written on 23/03/2017, 08:36 by admin
2017-03-23-08-36-16  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาจัดให้บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพเพื่อให้มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ณ สนามบาสเกตบอล...
Written on 23/03/2017, 08:35 by admin
2017-03-23-08-35-03กิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนวัดโตนดด้วน 14 มกราคม 2560   ณ  โรงเรียนวัดโตนดด้วน
Written on 23/03/2017, 08:35 by admin
2017-03-23-08-35-33  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อฝึกปฏิบัติให้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่...
Written on 23/03/2017, 08:35 by admin
2017-03-23-08-35-55   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ได้จัดงานกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 61 ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 โดยใช้แนวคิดว่า “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์...
Written on 23/03/2017, 08:34 by admin
2017-03-23-08-34-20กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ ร่วมรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 10 มกราคม 2560   ณ...
Written on 23/03/2017, 08:34 by admin
2560   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษาช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560 ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"เพื่อให้นักเรียน...
Written on 23/03/2017, 08:33 by admin
2017-03-23-08-33-25การบริจาคโลหิต “ทำความดีเพื่อพ่อ” 15 พฤศจิกายน 2559   ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
Written on 23/03/2017, 08:33 by admin
2017-03-23-08-33-55  วิทยาลัยอาฃีวศึกษาสงขลา ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยอาฃีวศึกษาสงขลา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตยณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ...
Written on 23/03/2017, 08:32 by admin
startup-thailand-4-0  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาได้นำผลงานนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมStartup Thailand 4.0 ที่จัดโดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและเพิ่มประสบการณ์การทำงานร่วมกันในวันที่...
Written on 05/01/2017, 07:33 by admin
test-2999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ 9 กุมภาพันธ์ 2560  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา  
Written on 03/04/2017, 04:52 by chirat251
2017-04-03-04-52-44ประกาศงานกิจกรรมวันที่  8  เมษายน  2560  

หัวหน้าภาควิชา

นางสาวเนตรดาว แซ่หล่าย

หัวหน้าภาควิชา

คณะครูประจำภาควิชา

นางสาวตอหะเราะ หมัดบาซา
นางอรสา ตรีรัตน์
นางลดาพร โฆษะโก
นางนาตยา แสงวันลอย
นางจิราภรณ์ เจริญสุข
นางเจสุดา สุมังคโล
นางสาวเพ็ญศรี บริสุทธิ์
นายจิรัฏฐิ์ มามะ

เผยแพร่สื่อการสอน

ระบบสารสนเทศ

เนื้อหาสาระที่ได้จากเว็บ

เนื้อหาสาระที่ได้จากเว็ป

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 74 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Copyright © 2014. All Rights Reserved.