Get Adobe Flash player

จำนวนผู้เข้าชม

067843
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
39
21
60
67687
743
858
67843

Your IP: 1.179.131.129
2023-01-30 21:55

Login Form

หมวดหมู่บทความ

 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม
ของลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อฝึกปฏิบัติให้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่ รู้จักยอมรับในบทบาทหน้าที่ซึ่งกันและกัน
ทั้งในด้านการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ตลอดจนการสร้างเสริมคุณธรรม ความมีวินัยและการฝึกให้รู้จักช่วยเหลือตัวเองเมื่อยามคับขัน
ณ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา

 

หัวหน้าภาควิชา

นางจารุภา  ทองนุ้ย
หัวหน้าภาควิชา

คณะครูประจำภาควิชา

นายอภิพงษ์ วงศ์เกียรติกุล
นายจิโรภาส ชุติมาศ
นายรุจพนธ์ หนิมพานิช
นางสาวอุษา บินหรีม
นางสาวเกศจิรา อินทภูมิ

ระบบสารสนเทศ

เนื้อหาสาระที่ได้จากเว็บ

เนื้อหาสาระที่ได้จากเว็[

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 74 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Copyright © 2014. All Rights Reserved.