Get Adobe Flash player

จำนวนผู้เข้าชม

056944
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
31
14
45
56686
1544
766
56944

Your IP: 1.179.131.129
2023-01-30 21:38

Login Form

คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน

ระดับประกาศษณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

- จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

- หรือเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับประกาศษณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

- จบการศึกษาระดับประกาศษณียบัตรวิชาชีพ (ปวช)

- จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

หัวหน้าภาควิชา

นางอรอนงค์ ศิลป์สาย

หัวหน้าภาควิชา

คณะครูประจำภาควิชา

นางจิราภรณ์ พันธุ์อำไพ
นางเตือนตา แสงมณี
นางสาวสุภาพร รัตนเกตุ
นายสราวุธ จินดาเพ็ชร
นายชาคริต จันทชาติ
นายวีรเดช มณีพงศ์
นางสาวปิ่นฤทัย แผ่เต็ม
นางสาวพิมพ์ธีรา เศวตธรรมรังศรี
นางสาวปฏิญญา ราชโรจน์

ระบบสารสนเทศ

เนื้อหาสาระที่ได้จากเว็บ

เนื้อหาสาระที่ได้จากเว็บ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 74 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Copyright © 2014. All Rights Reserved.