Get Adobe Flash player

จำนวนผู้เข้าชม

056934
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
21
14
35
56686
1534
766
56934

Your IP: 1.179.131.129
2023-01-30 20:58

Login Form

ปวส.

นายวีระเดช  มณีพงศ์

นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ปีที่ 2  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ได้รับรางวัลระดับภาค  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภททักษะเมนู Thai Fusion Set 

เมื่อวันที่  27 ธันวาคม 2555 ณ อาชีวชุมพร

 

 

 

 

 

หัวหน้าภาควิชา

นางอรอนงค์ ศิลป์สาย

หัวหน้าภาควิชา

คณะครูประจำภาควิชา

นางจิราภรณ์ พันธุ์อำไพ
นางเตือนตา แสงมณี
นางสาวสุภาพร รัตนเกตุ
นายสราวุธ จินดาเพ็ชร
นายชาคริต จันทชาติ
นายวีรเดช มณีพงศ์
นางสาวปิ่นฤทัย แผ่เต็ม
นางสาวพิมพ์ธีรา เศวตธรรมรังศรี
นางสาวปฏิญญา ราชโรจน์

ระบบสารสนเทศ

เนื้อหาสาระที่ได้จากเว็บ

เนื้อหาสาระที่ได้จากเว็บ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 74 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Copyright © 2014. All Rights Reserved.