Get Adobe Flash player

จำนวนผู้เข้าชม

084920
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
27
9
36
84691
447
498
84920

Your IP: 1.179.131.129
2023-05-29 21:31

Login Form

Written on 03/04/2560, 04:27 by nusty
2560-2ภาควิชาการตลาดสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ...
Written on 03/04/2560, 04:13 by tanny
2017-04-03-04-13-18คณะครูภาควิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์...
Written on 23/03/2560, 09:37 by admin
2017-03-23-09-37-09  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อฝึกปฏิบัติให้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่...
Written on 23/03/2560, 09:37 by admin
2017-03-23-09-37-25   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ได้จัดงานกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 61 ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 โดยใช้แนวคิดว่า “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์...
Written on 23/03/2560, 09:37 by admin
2017-03-23-09-37-43  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาจัดให้บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพเพื่อให้มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ณ สนามบาสเกตบอล...
Written on 23/03/2560, 09:36 by admin
2017-03-23-09-36-10กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ ร่วมรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 10 มกราคม 2560   ณ...
Written on 23/03/2560, 09:36 by admin
2560   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษาช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560 ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"เพื่อให้นักเรียน...
Written on 23/03/2560, 09:36 by admin
2017-03-23-09-36-47กิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนวัดโตนดด้วน 14 มกราคม 2560   ณ  โรงเรียนวัดโตนดด้วน
Written on 23/03/2560, 09:35 by admin
startup-thailand-4-0  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาได้นำผลงานนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมStartup Thailand 4.0 ที่จัดโดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและเพิ่มประสบการณ์การทำงานร่วมกันในวันที่...
Written on 23/03/2560, 09:35 by admin
2017-03-23-09-35-34การบริจาคโลหิต “ทำความดีเพื่อพ่อ” 15 พฤศจิกายน 2559   ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
Written on 23/03/2560, 09:35 by admin
2017-03-23-09-35-51  วิทยาลัยอาฃีวศึกษาสงขลา ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยอาฃีวศึกษาสงขลา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตยณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ...
Written on 23/03/2560, 09:34 by admin
999-999999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ 9 กุมภาพันธ์ 2560  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
Written on 03/04/2560, 04:56 by nusty
pdf-2ทดสอบประชาสัมพันธ์โดยการแนบไฟล์ PDF    ดาว์นโหลดไฟล์แนบ  
Written on 03/04/2560, 04:55 by tanny
pdfทดสอบประชาสัมพันธ์โดยการแนบไฟล์PDF
Written on 05/01/2560, 07:53 by admin
testtest ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวหน้าภาควิชา

นางอาภรณ์ ว่องวีรกิจ

หัวหน้าภาควิชา

คณะครูประจำภาควิชา

นางนิพา ศิลปศาสตร์
นางทรงศรี สิทธิชัย
นางสาวณัชสญา อุไรรัตน์
นางยศรินทร์ คงแก้ว
นางสาวชุติมณฑท์ พงศ์พิสิฐสันต์
นางสาวนัศรีน ดลระหมาน
นายพศวีร์ ภูริมงคลธนัตถ์
นางสาวดาราทิพย์ ระกำทอง
นางณิชชา กองเงิน

ระบบสารสนเทศ

เนื้อหาสาระที่ได้จากเว็บ

เนื้อหาสาระที่ได้จากเว็บ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 74 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Copyright © 2014. All Rights Reserved.