Get Adobe Flash player

จำนวนผู้เข้าชม

048049
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
21
26
47
47571
824
619
48049

Your IP: 1.179.131.129
2023-01-30 23:53

Login Form

Written on 03/04/2560, 04:20 by secretary2
108กิจกรรม 108 อาชีพ ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่  
Written on 03/04/2560, 04:03 by secretary3
2017-04-03-04-03-25นักเรียน  นักศึกษา  แผนกวิชาเลขานุการและการจัดการสำนักงาน   เยี่ยมชมสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยสมัยโบราณ บริเวณย่านเมืองเก่า  ต. บ่อยาง  อ. เมือง  จ. สงขลา...
Written on 23/03/2560, 09:52 by admin
2017-03-23-09-52-05  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาจัดให้บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพเพื่อให้มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ณ สนามบาสเกตบอล...
Written on 23/03/2560, 09:51 by admin
2017-03-23-09-51-13กิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนวัดโตนดด้วน 14 มกราคม 2560   ณ  โรงเรียนวัดโตนดด้วน
Written on 23/03/2560, 09:51 by admin
2017-03-23-09-51-31  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อฝึกปฏิบัติให้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่...
Written on 23/03/2560, 09:51 by admin
2017-03-23-09-51-49   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ได้จัดงานกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 61 ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 โดยใช้แนวคิดว่า “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์...
Written on 23/03/2560, 09:50 by admin
2017-03-23-09-50-39กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ ร่วมรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 10 มกราคม 2560   ณ...
Written on 23/03/2560, 09:50 by admin
2017-03-23-09-50-01กิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ อาชีวะสงขลาจิตอาสา (การบริจาคโลหิต) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 15 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ...
Written on 23/03/2560, 09:50 by admin
2017-03-23-09-50-20  วิทยาลัยอาฃีวศึกษาสงขลา ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยอาฃีวศึกษาสงขลา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตยณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ...
Written on 23/03/2560, 09:50 by admin
2560   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษาช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560 ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"เพื่อให้นักเรียน...
Written on 23/03/2560, 09:49 by admin
999-999999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ 9 กุมภาพันธ์ 2560  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
Written on 23/03/2560, 09:49 by admin
startup-thailand-4-0  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาได้นำผลงานนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมStartup Thailand 4.0 ที่จัดโดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและเพิ่มประสบการณ์การทำงานร่วมกันในวันที่...
Written on 23/03/2560, 07:49 by admin
2017-03-23-07-49-23กิจกรรมทดสอบ

ประกาศงานกิจกรรมภาควิชา

Updated
Written on 03/04/2560, 06:03 by secretary2
2017-04-03-06-03-39ประกาศงานกิจกรรมภาควิชา    

รับสมัคร นักเรียน นักศึกษาเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2560

Updated
Written on 03/04/2560, 04:26 by secretary1
2560ภาควิชาการเลขานุการและการจัดการสำนักงาน รับนักเรียน นักศึกษาเพ่ิมเติม ประจำปีการศึกษา  2560 ระดับ ปวช. สาขาวิชาการเลขานุการ ระดับ ปวส. สาขาการจัดการสำนักงาน ระบบทวิภาคี (รับเฉพาะนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ ปวช.ทุกสาขาวิชา) ระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2560 ณ...

ห้องเครื่องใช้สำนักงาน ภาควิชาการเลขานุการและการจัดการสำนักงาน

Updated
Written on 03/04/2560, 04:11 by secretary1
2017-04-03-04-11-09ภาควิชาการเลขานุการและการจัดการสำนักงาน มีห้องเครื่องใช้สำนักงานที่ทันสมัย...

test ข่าวประชาสัมพันธ์

Updated
Written on 05/01/2560, 07:50 by admin
testtest ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ fix it center แผนกวิชาการเลขานุการ

Updated
Written on 30/03/2561, 04:38 by secretary2
fix-it-center     โครงการ fix it center  แผนกวิชาการเลขานุการ                    

หัวหน้าภาควิชา

นางเพลินใจ แก้วเขียว

หัวหน้าภาควิชา

คณะครูประจำภาควิชา

นางพรพิมล เศรษฐวงศ์
นางรำไพพรรณ มณีกร
นางตนาพร แต้มแก้ว
นางละม่อม ทองเจือ
นางผกาทิพย์ จิระแพทย์
นางราศิณี ช่วยพันธุ์

ระบบสารสนเทศ

เนื้อหาสาระที่ได้จากเว็บ

เนื้อหาสาระที่ได้จากเว็บ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 74 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Copyright © 2014. All Rights Reserved.