Get Adobe Flash player

จำนวนผู้เข้าชม

048061
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
12
21
59
47571
836
619
48061

Your IP: 1.179.131.129
2023-01-31 00:43

Login Form

ประวัติแผนก

ประวัติแผนก

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2481 มีชื่อว่า “โรงเรียนช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสงขลา”  สังกัดกรมวิชาการ  กระทรวงธรรมการ  โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประถมปี่ที่ 4  เข้าเรียนแผนกวิชาช่างเย็บผ้า          แผนกช่างทอผ้า  พ.ศ. 2490  เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการช่างสตรีสงขลา”  สังกัดกองโรงเรียนการช่าง  กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนแผนกการช่างสตรีเพียงแผนกเดียวและเรียกชื่อระดับชั้นว่า มัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น       รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4  เข้าเรียน พ.ศ. 2516  เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษา พ.ศ. 2519  ได้รับการพัฒนาปรับปรุงและยกฐานะเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา วิทยาเขต 2  โดยรวมกับโรงเรียนเทคนิคสงขลา ซึ่งเป็นวิทยาเขต 1  ต่อมาปี พ.ศ. 2522  แยกจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา  วิทยาเขต 2 เป็น      “วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา”  และรับสมัครนักศึกษา สาขา พาณิชยกรรม สาขาการเลขานุการ  ก็มีการรับนักศึกษาตั้งแต่นั้นมา

  ที่ตั้­ง

 

                  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา  ตั้งอยู่เลขที่  ๗๔  ถนนรามวิถี  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  จำนวน ๗  ไร่ ๖.๘ ตารางวา  และในปี พ.ศ. ๒๕๑๘  ได้ขอใช้ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย  จำนวน ๔ ไร่ ๑ งาน  ๕๐  ตารางวา  รวมเป็นทั้งหมด ๑๑ ไร่ ๑ งาน ๕๖.๘  ตารางวา  ภาควิชาการเลขานุการ  และการจัดการสำนักงาน  ตั้งอยู่บริเวณอาคาร 6 ชั้น 4

หัวหน้าภาควิชา

นางเพลินใจ แก้วเขียว

หัวหน้าภาควิชา

คณะครูประจำภาควิชา

นางพรพิมล เศรษฐวงศ์
นางรำไพพรรณ มณีกร
นางตนาพร แต้มแก้ว
นางละม่อม ทองเจือ
นางผกาทิพย์ จิระแพทย์
นางราศิณี ช่วยพันธุ์

ระบบสารสนเทศ

เนื้อหาสาระที่ได้จากเว็บ

เนื้อหาสาระที่ได้จากเว็บ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 74 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Copyright © 2014. All Rights Reserved.