Get Adobe Flash player

จำนวนผู้เข้าชม

076703
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
20
28
48
76480
642
794
76703

Your IP: 1.179.131.129
2023-01-30 20:40

Login Form

Written on 30/03/2561, 04:50 by Traithep
2018-03-30-04-50-47ภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้ให้การอบรมต่องานแม่บ้านโรงแรมในหัวข้อเรื่อง "งานรูมเมท" โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา วันที่ 29 มีนาคม...
Written on 02/04/2560, 22:13 by surasak
2559  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อฝึกปฏิบัติให้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่...
Written on 23/03/2560, 08:00 by admin
2017-03-23-08-00-46  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาจัดให้บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพเพื่อให้มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ณ สนามบาสเกตบอล...
Written on 23/03/2560, 07:58 by admin
2017-03-23-07-58-01   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ได้จัดงานกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 61 ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 โดยใช้แนวคิดว่า “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์...
Written on 23/03/2560, 07:54 by admin
2017-03-23-07-54-39  วิทยาลัยอาฃีวศึกษาสงขลา ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยอาฃีวศึกษาสงขลา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตยณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ...
Written on 23/03/2560, 07:30 by admin
2017-03-23-07-30-59กิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนวัดโตนดด้วน 14 มกราคม 2560   ณ  โรงเรียนวัดโตนดด้วน  
Written on 23/03/2560, 07:22 by admin
2560   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษาช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560 ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"เพื่อให้นักเรียน...
Written on 23/03/2560, 07:14 by admin
2017-03-23-07-14-08กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ ร่วมรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 10 มกราคม 2560   ณ...
Written on 23/03/2560, 07:07 by admin
2017-03-23-07-07-35กิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ อาชีวะสงขลาจิตอาสา (การบริจาคโลหิต) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 15 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ...
Written on 23/03/2560, 07:03 by admin
startup-thailand-4-0  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาได้นำผลงานนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมStartup Thailand 4.0 ที่จัดโดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและเพิ่มประสบการณ์การทำงานร่วมกัน ในวันที่...
Written on 23/03/2560, 03:46 by admin
999-999  999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ 9 กุมภาพันธ์ 2560  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา  
Written on 23/03/2560, 03:19 by admin
2017-03-23-03-19-18การจัดสัมมนาหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา...
Written on 23/03/2560, 02:36 by admin
2017-03-23-02-36-36  กิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโรงทานปันน้ำใจ เพื่อพี่น้องผู้ร่วมแผ่นดิน 21 ธันวาคม 2559 ณ...
Written on 05/01/2560, 07:47 by admin
testtest ข่าวประชาสัมพันธ์

นายวราวุฒิ สุจินดา

นายวราวุฒิ  สุจินดา

 นักศึกษาระดับชั้น.......... สาขา

ได้รับรางวัล......... จากการประกวด แข่งขัน ..................... เมื่อวันที่.....................  

ณ ..............................................

ภาพ

หัวหน้าภาควิชา

นางสุรีวดี อินสุวรรโณ

หัวหน้าภาควิชา

คณะครูประจำภาควิชา

นางสาวอาทินี บุญวงศ์
นางสาวทรรศพรรณ ยุติธรรม
นายไตรเทพ จันทวงศ์
นางสาวปัทมา แก้วพูล
นายพรเทพ พงษ์ศักดิ์
นางสาวจีรานันท์ กมลนรากิจ

หลักสูตรสถานศึกษา


แบบฟอร์มการฝึกอาชีพ

ระบบสารสนเทศ

เนื้อหาสาระที่ได้จากเว็บ

เนื้อหาสาระที่ได้จากเว็บ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 74 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Copyright © 2014. All Rights Reserved.