เปลี่ยนภาษา

 

สำรวจความคิดเห็น

สารประโยชน์ที่ได้จากเว็บนี้

แฟนเพจงานสื่อฯ

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19

ประกาศเรื่องการรับนร. นศ.ใหม่รอบโควตา
5 ธันวาคม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
24 กันยายน วันมหิดล
Written on 19/01/2565, 08:24 by Pichet
2-2564-2 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา...
Written on 17/01/2565, 03:58 by Pichet
2022-01-17-03-58-45 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...
Written on 17/12/2564, 02:48 by Pichet
2021-12-17-02-48-25 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพน้กงานราชการ...
Written on 13/12/2564, 09:45 by Pichet
2021-12-13-09-45-54 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว...
Written on 13/12/2564, 07:44 by Pichet
2021-12-13-07-44-49 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดตามประกาศ...
Written on 09/12/2564, 06:10 by Pichet
2021-12-09-06-10-37 แนวทางการรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาใหม่รอบโควตา...
Written on 03/12/2564, 01:44 by Pichet
2021-12-03-01-44-06 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่องประกาศผลการสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว...
Written on 01/12/2564, 07:18 by Pichet
1-2 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่อง ประกาศผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ...
Written on 24/11/2564, 10:12 by Pichet
2021-11-24-10-12-35 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะ...
Written on 24/11/2564, 10:06 by Pichet
2021-11-24-10-06-10 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่่วคราว...
Written on 19/11/2564, 07:32 by Pichet
1-10 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประสงค์ จำนวน 1...
Written on 09/11/2564, 09:29 by Pichet
2021-11-09-09-29-06 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่องรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว...
Written on 09/11/2564, 06:57 by Pichet
2021-11-09-06-57-18 ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง...
Written on 19/10/2564, 02:00 by Pichet
2-2564 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่องการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2564 ของนักเรียน นักศึกษา...
Written on 08/10/2564, 06:40 by Pichet
2565-2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมเอนกประสงค์ จำนวน 1...
Written on 08/10/2564, 06:38 by Pichet
2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล...
Written on 27/09/2564, 11:45 by Pichet
2021-09-27-11-45-15 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ...
Written on 20/09/2564, 03:26 by Pichet
2564-7 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...
Written on 20/09/2564, 03:22 by Pichet
2564-6 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (หนังสือเรียน 15...
Written on 17/09/2564, 02:55 by Pichet
1 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่องประกาศผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ...
Written on 08/09/2564, 09:29 by Pichet
25645646 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1 รายการ...
Written on 06/09/2564, 06:58 by Pichet
2564 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ...
Written on 01/09/2564, 00:44 by Pichet
2021-09-01-00-44-56 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป...
Written on 16/08/2564, 07:57 by Pichet
2564-18 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2564 วัสดุหนังสือเรียน...
Written on 20/04/2564, 09:19 by Pichet
2021-04-20-09-19-09 ประกาศเลื่อนกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา2563 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19...
Written on 05/03/2564, 04:41 by Pichet
2564-4 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่องการคัดเลือกบริษัทตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564...
Written on 22/02/2564, 09:25 by Pichet
2021-02-22-09-25-07 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่องการมอบตัวและลงทะเบียนรายวิชา นักเรียนนักศึกษาโควตา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564...
Written on 29/01/2564, 05:15 by Pichet
2564-3 ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา มีความประสงค์จะคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุแก่นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา2564 จำนวนประมาณ 2,000 คน...
Written on 03/01/2564, 06:10 by Pichet
2021-01-03-06-10-20 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่องการงดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน และแนวทางในการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่2...
Written on 02/01/2564, 07:31 by Pichet
2564-2 กำหนดการแนะแนวเกี่ยวกับการรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 มีแนวปฏิบัติดังนี้ แนวทางการสมัครเข้าศึกษาต่อ 1....
Written on 25/12/2563, 03:54 by Pichet
19 ประกาศการงดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนและแนวทางในการเฝ้าระวัง...
Written on 15/12/2563, 01:06 by Pichet
2564 ประกาศการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564...
Written on 03/12/2563, 08:11 by Pichet
2020-12-01-08-11-18 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่องหยุดการเรียนการสอนกรณีพิเศษ...
Written on 03/12/2563, 01:55 by Pichet
2 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่องหยุดกิจกรรมการเรียนการสอน  
Written on 01/12/2563, 08:11 by Pichet
2020-12-01-08-11-17 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่องหยุดการเรียนการสอนกรณีพิเศษ...
Written on 13/08/2563, 08:42 by Pichet
on-site ประกาศการเปิดสถานศึกษา On-site ครบคน ครบห้อง ครบชั้น รายละเอียดตามประกาศ  
Written on 15/06/2563, 03:40 by Pichet
1-2563-2-3-2 ประกาศการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่1/2563 ระดับปวช.2 ,3...
Written on 12/06/2563, 06:02 by Pichet
2563-11 แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2563 ...
Written on 10/06/2563, 04:40 by Pichet
2020-06-10-04-40-58 แจ้งกลุ่มเรียนปรับพื้นฐานออนไลน์ของนักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2563 รายละเอียดดังเอกสารแนบ ขอให้สแกน QR-Code เพื่อเข้ากลุ่ม่ไลน์ในการเรียนเตรียมความพร้อมเรียนปรับพื้นฐาน...
Written on 08/06/2563, 08:43 by Pichet
2563-10 ประกาศรายชื่่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปวช.สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประจำปีการศึกษา2563 และการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2563...
Written on 08/06/2563, 06:04 by Pichet
2563-9 ประกาศการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาระดับปวช.และปวส.เข้าศึกษาต่อ(รอบเพิ่มเติม)...
Written on 02/06/2563, 08:14 by Pichet
2020-06-02-08-14-55 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  ระดับปวช. สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดตามประกาศ ขอให้ปฏิบัติตัวตามประกาศในวันที่เดินทางมาสอบ -- > คลิกที่นี่...
Written on 02/06/2563, 08:00 by Pichet
2563account ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่องรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาการบัญชี ระดับปวส. ประจำปีการศึกษา2563 รายละเอียดดังเอกสารแนบ ขอให้ดำเนินการต่างๆ ตามประกาศฉบับนี้  -- > คลิกที่นี่...
Written on 01/06/2563, 07:38 by Pichet
1-2563 ประกาศการชำระเงินค่าลงทะเบียน รายวิชาของนักเรียน ระดับปวช. และปวส. ชั้นปีที่1  ประจำปีการศึกษา2563 ดังรายชื่อดังแนบ ที่ต้องชำระเงินค่าลงทะเบียน ซึ่งเป็นนักเรียน...
103530
Written on 20/05/2563, 06:32 by Pichet
2020-05-20-06-32-12 การยืนยันความประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับปวช.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก และปวส.สาขาการบัญชี(ปกติ)  QR-Code...
Written on 20/05/2563, 01:24 by Pichet
2563tew ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาใหม่ผู้เข้าศึกษาต่อ ระดับปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา2563 พร้อมแนวปฏิบัติในการมอบตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รายละเอียดตามประกาศ QR Code...
Written on 08/05/2563, 07:49 by Pichet
2563-2999 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่องแนวปฏิบัติการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่2)...
Written on 02/04/2563, 06:24 by Pichet
2563-8 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่องรับนักเรียน นักศึกษาประจำปีการศึกษา2563 (รอบเพิ่มเติม)...
Written on 19/11/2564, 07:32 by Pichet
1-10 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง...
Written on 08/10/2564, 06:40 by Pichet
2565-2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง...
Written on 08/10/2564, 06:38 by Pichet
2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 40 เครื่อง...
Written on 20/09/2564, 03:26 by Pichet
2564-7 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (หนังสือประกอบการเรียน 3 รายการ)...
Written on 20/09/2564, 03:22 by Pichet
2564-6 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (หนังสือเรียน 15 รายการ)...
Written on 08/09/2564, 09:29 by Pichet
25645646 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1 รายการ คือวัสดุสำนักงาน(หนังสือเรียน)...
Written on 16/08/2564, 07:57 by Pichet
2564-18 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2564 วัสดุหนังสือเรียน จำนวน 18 รายการ...
Written on 16/08/2564, 07:55 by Pichet
2564-9 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีกงบประมาณ2564 วัสดุหนังสือเรียน จำนวน 9...
Written on 19/04/2564, 09:18 by Pichet
2564-5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2564...
Written on 11/03/2564, 10:28 by Pichet
2021-03-11-10-28-43 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(หนังสือเรียนเสริมรายวิชา) ...
Written on 11/03/2564, 10:27 by Pichet
2021-03-11-10-27-08 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(หนังสือเรียน) จำนวน 15 รายการ...
Written on 05/03/2564, 04:35 by Pichet
2564-4 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่องเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2564 จำนวน 2 รายการ...
Written on 26/01/2564, 06:17 by Pichet
2564-3 ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสวขลา ได้ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นั้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา...
Written on 08/01/2564, 09:32 by Pichet
2564-2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2564...
Written on 21/09/2563, 12:53 by Pichet
2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2564 จำนวน 3...
Written on 03/09/2563, 06:14 by Pichet
2563-6 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 รายการ...
Written on 23/06/2563, 09:09 by Pichet
2020-06-23-09-09-29 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่องการสอบราคาเช่าร้านจำหน่ายอาหารในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา...
Written on 20/04/2563, 11:49 by Pichet
1-9 ประกาศสำนัักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก แบบที่1 จำนวน 1...
Written on 17/01/2565, 03:58 by Pichet
2022-01-17-03-58-45 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียคลิกที่นี่
Written on 03/12/2564, 01:44 by Pichet
2021-12-03-01-44-06 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่องประกาศผลการสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดตามประกาศ  
Written on 01/12/2564, 07:18 by Pichet
1-2 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่อง ประกาศผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ รายละเอียดตามประกาศ  
Written on 24/11/2564, 10:12 by Pichet
2021-11-24-10-12-35 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะ ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังเอกสารแนบ    
Written on 24/11/2564, 10:06 by Pichet
2021-11-24-10-06-10 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่่วคราว รายละเอียตามประกาศ  
Written on 09/11/2564, 09:29 by Pichet
2021-11-09-09-29-06 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่องรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดตามประกาศ  
Written on 09/11/2564, 06:57 by Pichet
2021-11-09-06-57-18 ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) รายละเอียดตามประกาศ - รายละเอียดประกาศการรับสมัคร - ขั้นตอนการสมัคร - ใบสมัครพนักงานราชการ - แบบคำร้องขอสมัครพนักงานราชการ - บัตรประจำตัวผู้สมัครพนักงานราชการ
Written on 27/09/2564, 11:45 by Pichet
2021-09-27-11-45-15 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ รายละเอียดตามประกาศ  
Written on 17/09/2564, 02:55 by Pichet
1 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่องประกาศผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดตามประกาศ  
Written on 10/03/2563, 01:42 by Pichet
2020-03-10-01-42-58 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ รายละเอียดดังเอกสารแนบ  
Written on 03/03/2563, 09:07 by Pichet
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่2 การสอบสัมภาษณ์ ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
Written on 20/02/2563, 10:21 by Pichet
2020-02-20-10-21-48 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดตามประกาศ  
Written on 05/02/2563, 04:21 by Pichet
2020-02-05-04-21-43 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
Written on 15/11/2562, 05:41 by Pichet
2019-11-15-05-41-32 ประกาศผลสอบ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานพัสดุ รายละเอียดตามประกาศ   
Written on 12/11/2562, 02:14 by Pichet
2019-11-12-02-14-23 ประกาศผลการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ รายละเอียดตามประกาศ  
Written on 06/11/2562, 01:32 by Pichet
2019-11-07-01-32-17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ รายละเอียดตามประกาศ  
Written on 24/10/2562, 09:41 by Pichet
2019-10-24-09-41-03 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ รายละเอียดตามประกาศ  
Written on 27/06/2562, 07:55 by patchaniya
2019-06-28-00-55-31 ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด  
Written on 06/09/2564, 00:23 by Pichet
2021-12-15-00-23-57ชมรมคอมพิวเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำ ในวันที่ 8 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00-16.00...
Written on 19/10/2563, 06:41 by patchaniya
63
Written on 16/10/2563, 06:30 by Pichet
2020-10-16-06-30-52 ประชาสัมพันธ์ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ จัดทำโครงการอบรมมารยาทการเข้าสู่สังคม วันที่ 20 ตุลาคม 2563 08-12.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา...
Written on 20/08/2562, 06:25 by patchaniya
2019-08-20-06-25-42 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจ เข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะพิมพ์ดีด จับเวลาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้วยคอมพิวเตอร์ ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม...
Written on 05/08/2562, 08:50 by Pichet
2019-08-05-08-50-25ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย กิจกรรม จิตอาสา "รักษ์ภาษาไทย" โดย ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์...
Written on 31/07/2562, 08:02 by Pichet
2019-07-31-08-02-06ประชาสัมพันธ์โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพา (ภาฯ)...
Written on 22/07/2562, 06:27 by Pichet
2019-07-22-06-27-13 ประชาสัมพันธ์โครงการอาชีวจิตอาสากิจกรรมพัฒนาวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว...
Written on 09/07/2562, 09:17 by Pichet
2019-07-09-09-17-52 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ และประกวดแผนธุรกิจ ของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 ณ...
Written on 01/07/2562, 07:15 by Pichet
2019-07-01-07-15-41ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการประหยัดและอดออม ชิงเงินรางวัล...
Written on 31/10/2561, 10:38 by patchaniya
2018-10-01-03-40-12 ชมรมวิชาชีพการบัญชี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมพัฒนาชายหาดชลาทัศน์ ตามโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในและนอกสถานศึกษา ในวันพุธที่ 1...
Written on 16/10/2561, 10:37 by patchaniya
2018-10-01-03-38-53
Written on 16/01/2565, 13:26 by patchaniya
2565-4 วันที่ 14 มกราคม 2565 นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา มอบหมายให้ นางอนงค์นาถ...
Written on 16/01/2565, 13:13 by patchaniya
2022-01-16-13-13-26 วันที่ 13 มกราคม 2565 นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา พร้อมด้วยนายชาญชัย...
Written on 16/01/2565, 13:05 by patchaniya
1-the-1st-national-conference-on-research-and-lnnovation-lnstitute-of-vocational-education-southern-region-3-3 วันที่ 13 มกราคม 2565 นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา พร้อมด้วย นางสาวอนัญญา...
Written on 12/01/2565, 05:06 by patchaniya
18-computer วันที่ 7 มกราคม 2565 นายรัชพล ศศิธร ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 18 ธุรกิจและคณะ เข้ามอบอุปกรณ์...
Written on 12/01/2565, 04:44 by patchaniya
2565-2 วันที่ 6 มกราคม 2565 นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา พร้อมด้วยนายชาญชัย...
Written on 28/12/2564, 03:10 by patchaniya
ministry-of-education-career-and-entrepreneurship-center-cec วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ...
Written on 29/11/2564, 08:09 by patchaniya
2564-7 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางอนงค์นาถ เจริญศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วย...
Written on 07/10/2564, 07:57 by patchaniya
2564-6 วันที่ 30 กันยายน 2564 นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา...
Written on 25/09/2564, 03:26 by Pichet
2021-09-25-03-26-30 ในวันที่ 24 กันยายน 2564 นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร...
Written on 25/09/2564, 03:11 by Pichet
2021-09-25-03-11-45 ในเมื่อ วันที่ 21 กันยายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
Written on 13/09/2564, 04:39 by patchaniya
fix-it-center-2566            วันที่ 11 กันยายน 2564 นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา...
Written on 13/09/2564, 04:25 by patchaniya
2021-09-13-04-25-34 วันที่ 3 กันยายน 2564 นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู...
Written on 24/08/2564, 06:35 by patchaniya
12-2564-fix-it-center-2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร...
Written on 31/07/2564, 14:51 by patchaniya
2563-5 มอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา...
Written on 31/07/2564, 14:12 by patchaniya
2021-07-31-14-12-12 นักเรียน นักศึกษา ภาควิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ...
Written on 31/07/2564, 13:55 by patchaniya
v-net-digital-testing-2563  วันที่ 5 เมษายน 2564 นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ทำหน้าที่ หัวหน้าสนามสอบ...
Written on 23/03/2564, 06:42 by patchaniya
2563-4 นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดโครงการวิชาชีพ...
Written on 20/03/2564, 06:38 by patchaniya
2021-03-31-06-38-34 นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา...
Written on 17/03/2564, 06:36 by patchaniya
2021-03-31-06-36-21 นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา มอบประกาศเกียรติคุณ “เด็กดีศรีสงขลา”...
Written on 15/03/2564, 06:31 by patchaniya
2021-03-31-06-31-16 นางอนงค์นาถ เจริญศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา...
Written on 12/03/2564, 06:26 by patchaniya
s  นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการออนไลน์...
Written on 11/03/2564, 06:23 by patchaniya
2021-03-31-06-23-03 นางอนงค์นาถ เจริญศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กำกับ ดูแล การจัดกิจกรรม...
Written on 25/02/2564, 04:25 by patchaniya
2021-03-03-04-25-31 นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เข้าเยี่ยมชม และให้กำลังใจ นักเรียน...
Written on 18/02/2564, 07:44 by patchaniya
e-testing นางสาวอนัญญา เรืองเพ็ง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ เข้าเยี่ยมชม และให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา...
Written on 05/02/2564, 07:41 by patchaniya
2021-02-18-07-41-27 นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครู...
Written on 28/01/2564, 02:27 by patchaniya
2021-02-03-02-27-22 ขอแสดงความยินดี กับนางสาวณัฐธิดา ตันชะโร นักเรียนระดับชั้น ปวช.2/1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ...
Written on 13/01/2564, 03:46 by patchaniya
2021-01-25-03-46-09 นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เป็นประธานในการปฐมนิเทศนักเรียน...
Written on 25/12/2563, 23:09 by patchaniya
2021-01-13-08-47-09  นางสาวอนัญญา เรืองเพ็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เข้าตรวจเยี่ยม...
Written on 25/12/2563, 08:49 by patchaniya
2021-01-13-08-49-52 นางสาวอนัญญา เรืองเพ็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เข้าตรวจเยี่ยม...
Written on 24/12/2563, 02:10 by patchaniya
12  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ร่วมบริจาคโลหิต...
Written on 02/12/2563, 02:38 by patchaniya
2020-12-04-02-38-52  ขอแสดงความยินดี กับนายนันทวัฒน์ เชียะคง นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง...
Written on 09/10/2563, 04:42 by patchaniya
2020-10-14-04-42-21 นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา...
Written on 25/09/2563, 03:12 by patchaniya
2563-3 นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการคุณธรรมของสถานศึกษา...
Written on 24/09/2563, 03:18 by patchaniya
2020-10-02-03-18-21 นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง...
Written on 24/09/2563, 03:14 by patchaniya
2020-10-02-03-14-31 นางอนงค์นาถ เจริญศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา...
Written on 19/09/2563, 03:02 by patchaniya
2020-10-02-03-02-55  นายบัญชา พุทธวาศรี หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วย นางสาวเนตรดาว แซ่หล่าย...
Written on 18/09/2563, 03:05 by patchaniya
2020-10-02-03-05-43  นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา...
Written on 16/01/2565, 13:26 by patchaniya
2565-4 วันที่ 14 มกราคม 2565 นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา มอบหมายให้ นางอนงค์นาถ...
Written on 16/01/2565, 13:13 by patchaniya
2022-01-16-13-13-26 วันที่ 13 มกราคม 2565 นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา พร้อมด้วยนายชาญชัย...
Written on 16/01/2565, 13:05 by patchaniya
1-the-1st-national-conference-on-research-and-lnnovation-lnstitute-of-vocational-education-southern-region-3-3 วันที่ 13 มกราคม 2565 นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา พร้อมด้วย นางสาวอนัญญา...
Written on 12/01/2565, 05:06 by patchaniya
18-computer วันที่ 7 มกราคม 2565 นายรัชพล ศศิธร ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 18 ธุรกิจและคณะ เข้ามอบอุปกรณ์...
Written on 12/01/2565, 04:44 by patchaniya
2565-2 วันที่ 6 มกราคม 2565 นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา พร้อมด้วยนายชาญชัย...
Written on 28/12/2564, 03:10 by patchaniya
ministry-of-education-career-and-entrepreneurship-center-cec วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ...
Written on 29/11/2564, 08:09 by patchaniya
2564-7 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางอนงค์นาถ เจริญศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วย...
Written on 07/10/2564, 07:57 by patchaniya
2564-6 วันที่ 30 กันยายน 2564 นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา...
Written on 25/09/2564, 03:26 by Pichet
2021-09-25-03-26-30 ในวันที่ 24 กันยายน 2564 นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร...
Written on 13/09/2564, 04:39 by patchaniya
fix-it-center-2566            วันที่ 11 กันยายน 2564 นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา...
Written on 13/09/2564, 04:25 by patchaniya
2021-09-13-04-25-34 วันที่ 3 กันยายน 2564 นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู...
Written on 24/08/2564, 06:35 by patchaniya
12-2564-fix-it-center-2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร...
Written on 01/08/2564, 03:20 by patchaniya
fix-it-center-2565 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร...
Written on 25/09/2564, 03:11 by Pichet
2021-09-25-03-11-45 ในเมื่อ วันที่ 21 กันยายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
Written on 25/06/2562, 06:32 by patchaniya
2019-06-25-06-32-25 นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา...
Written on 20/03/2562, 03:19 by patchaniya
fix-it-center นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อม...
Written on 24/07/2560, 00:50 by Pichet
2559-2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาจัดฝึกอบรมวิชาชีพตามโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรี...
Written on 18/07/2560, 00:55 by Pichet
2018-10-02-00-55-09 ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาร่วมให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ...
Written on 17/07/2560, 07:56 by Pichet
fix-it-center-thailand-4-0 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ได้จัดโครงการโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER THAILAND...
Written on 15/07/2560, 00:48 by Pichet
2018-10-02-00-48-09 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาจัดฝึกอบรมวิชาชีพการทำเบเกอรี่ให้กับกลุ่มประชาชนบ้านมิไร อำเภอสทิงพระ...
Written on 14/07/2560, 00:43 by Pichet
2559   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาจัดฝึกอบรมวิชาชีพการประดิษฐ์ดอกกุหลาบวาเลนไทน์และพวงกุญแจให้กับนักเรียนและครู...
Written on 10/07/2560, 07:57 by Pichet
fix-it-center-thailand-4-1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ได้จัดกิจกรรมบริการ การพัฒนา (TopUp) ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่า...

ผู้อำนวยการสถานศึกษา


นายมนัสฌาน์  ชูเชิด

ผู้อำนวยการวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสงขลา

รองผู้อำนวยการ

ชาญชัย ประทีปเกาะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
อนงค์นาถ เจริญศรี
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาฯ
ศักดิ์ดา มูสิกนิลพันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ
อนัญญา เรืองเพ็ง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

เว็บไซต์การศึกษา


SVC Weblink

แผนปฏิบัติการประจำปีWEB LINKจำนวนผู้เข้าชม

1930157
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
386
990
3676
1922227
11888
20127
1930157

Your IP: 1.179.131.129
2022-01-20 06:32

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 74 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

Songkhla Vocational College 74 Ramwithi Rd., Bo Yang, Mueang Songkhla, 90000
Copyright © 2014. All Rights Reserved.