Language Switcher

 

สำรวจความคิดเห็น

สารประโยชน์ที่ได้จากเว็บนี้

Login Form

จำนวนผู้เข้าชม

017629
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3754
3806
8223
5314
17456
173
17629

Your IP: 54.166.130.157
2018-10-17 09:47

Written on 11/10/2561, 02:22 by admin
2018-10-11-02-22-01 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลามีความประสงค์ที่จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โรงแรม จำนวน 1 อัตรา เพศชาย ...
Written on 01/10/2561, 02:40 by theerasak
2018-10-01-02-40-41 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์...
Written on 19/09/2561, 09:48 by theerasak
25611 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ...
Written on 14/09/2561, 02:45 by theerasak
2561-41 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ...
Written on 01/08/2561, 02:13 by theerasak
2018-10-01-02-13-39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงคูระบายน้ำ...
Written on 01/08/2561, 02:12 by theerasak
4-e-bidding วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนพาโนรามา 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
Written on 01/10/2561, 02:40 by theerasak
2018-10-01-02-40-41 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์...
Written on 19/09/2561, 09:48 by theerasak
25611 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ...
Written on 14/09/2561, 02:45 by theerasak
2561-41 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ...
Written on 01/08/2561, 02:13 by theerasak
2018-10-01-02-13-39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงคูระบายน้ำ...
Written on 01/08/2561, 02:12 by theerasak
4-e-bidding วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนพาโนรามา 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
Written on 18/07/2561, 02:10 by theerasak
2018-10-01-02-10-51 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงคูระบายน้ำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ด้วยวิธีการประกวดราคา อิเลคทรอนิกส์...
Written on 11/10/2561, 02:22 by admin
2018-10-11-02-22-01 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลามีความประสงค์ที่จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โรงแรม จำนวน 1 อัตรา เพศชาย ...
Written on 11/05/2561, 10:15 by theerasak
2018-10-01-03-17-27 ประกาศผลการสอบ ตำแหน่ง...
Written on 10/05/2561, 10:13 by theerasak
2018-10-01-03-15-31 ประกาศผลสอบ ตำแหน่ง ครูจ้างสอน  
Written on 10/05/2561, 10:10 by theerasak
2018-10-01-03-13-11 ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด...
Written on 10/05/2561, 10:08 by theerasak
2018-10-01-03-10-26 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โรงแรม...
Written on 09/05/2561, 10:06 by theerasak
2018-10-01-03-08-47 ประกาศผลการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง...
Written on 31/10/2561, 10:38 by theerasak
2018-10-01-03-40-12 ชมรมวิชาชีพการบัญชี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมพัฒนาชายหาดชลาทัศน์ ตามโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในและนอกสถานศึกษา ในวันพุธที่ 1...
Written on 16/10/2561, 10:37 by theerasak
2018-10-01-03-38-53
Written on 20/08/2561, 10:43 by theerasak
2018-10-01-03-44-20
กำหนดการตรวจเครื่องแต่งกายและลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2561
รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียง
Written on 28/09/2561, 07:19 by theerasak
plc วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ได้จัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning...
Written on 28/09/2561, 07:18 by theerasak
2561-3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการ ประจำปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ...
Written on 28/09/2561, 07:17 by theerasak
port-dickson-vocational-college วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ยินดีต้อนรับ คณะครูและนักศึกษาจาก Port Dickson Vocational College ประเทศมาเลเซียมาศึกษาดูงาน...
Written on 28/09/2561, 07:15 by theerasak
2018-09-28-07-15-59 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาได้จัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา...
Written on 28/09/2561, 07:14 by theerasak
2018-09-28-07-14-42 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จัดโครงการฝึกอบรมการใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาและระบบติดตามรายงานภาวะการมีงานทำของนักเรียน...
Written on 28/09/2561, 07:13 by theerasak
2561-2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จัดแข่งขันกีฬาสีภายใน เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย การทำงานเป็นทีม ความอดทน ความสามัคคี...
Written on 28/09/2561, 07:17 by theerasak
port-dickson-vocational-college วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ยินดีต้อนรับ คณะครูและนักศึกษาจาก Port Dickson Vocational College ประเทศมาเลเซียมาศึกษาดูงาน...
Written on 28/09/2561, 07:15 by theerasak
2018-09-28-07-15-59 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาได้จัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา...
Written on 28/09/2561, 07:13 by theerasak
2561-2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จัดแข่งขันกีฬาสีภายใน เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย การทำงานเป็นทีม ความอดทน ความสามัคคี...
Written on 28/09/2561, 07:12 by theerasak
2018-09-28-07-12-16 โครงการฝึกอบรมมารยาทการเข้าสังคม จัดโดย ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ...
Written on 28/09/2561, 07:10 by theerasak
2018-09-28-07-10-52 โครงการประกวดร้องเพลง ประจำปีการศึกษา 2561 โดยภาควิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา วันพุธ ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ...
Written on 28/09/2561, 07:09 by theerasak
2018-09-28-07-09-57 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จัดโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย กิจกรรม จิตอาสา "รักษ์ภาษาไทย"วันพุธ ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ...
Written on 28/09/2561, 07:19 by theerasak
plc วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ได้จัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community ) ระดับสถานศึกษา ...
Written on 28/09/2561, 07:18 by theerasak
2561-3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการ ประจำปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา...
Written on 28/09/2561, 07:14 by theerasak
2018-09-28-07-14-42 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จัดโครงการฝึกอบรมการใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาและระบบติดตามรายงานภาวะการมีงานทำของนักเรียน...
Written on 10/09/2561, 01:02 by theerasak
2018-10-02-01-02-53 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา...
Written on 04/09/2561, 07:59 by theerasak
2018-10-02-01-00-48  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จัดกิจกรรมทำบุญวันสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 ณ...
Written on 19/07/2561, 08:06 by theerasak
2018-09-28-07-13-06 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา นำโดยท่าน ดร.รุจิรา   แกล้วทะนงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา นำคณะครู บุคลากรทางศึกษาและนักเรียน นักศึกษา...
Written on 24/07/2560, 00:50 by admin
2559-2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาจัดฝึกอบรมวิชาชีพตามโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรง...
Written on 18/07/2560, 00:55 by admin
2018-10-02-00-55-09 ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาร่วมให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ...
Written on 17/07/2560, 07:56 by admin
fix-it-center-thailand-4-0 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ได้จัดโครงการโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER THAILAND...
Written on 15/07/2560, 00:48 by admin
2018-10-02-00-48-09 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาจัดฝึกอบรมวิชาชีพการทำเบเกอรี่ให้กับกลุ่มประชาชนบ้านมิไร อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา...
Written on 14/07/2560, 00:43 by admin
2559   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาจัดฝึกอบรมวิชาชีพการประดิษฐ์ดอกกุหลาบวาเลนไทน์และพวงกุญแจให้กับนักเรียนและครู โรงเรียนบำรุงศาสน์...
Written on 10/07/2560, 07:57 by admin
fix-it-center-thailand-4-1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ได้จัดกิจกรรมบริการ การพัฒนา (TopUp) ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่า...

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวรุจิรา  แกล้วทะนงค์

รองผู้อำนวยการ

ชริน รัตฉวี
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพฯ
อมรรัตน์ จันวัฒนะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
รักชาติ ปานเพรช
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ
บุณสงค์ คงศรี
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาฯ

แผนปฏิบัติการประจำปี 

WEB LINKวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 74 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

Songkhla Vocational College 74 Ramwithi Rd., Bo Yang, Mueang Songkhla, 90000
Copyright © 2014. All Rights Reserved.