เปลี่ยนภาษา

 

Login Form

สำรวจความคิดเห็น

สารประโยชน์ที่ได้จากเว็บนี้

จำนวนผู้เข้าชม

353418
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
217
1040
2910
342678
19453
43470
353418

Your IP: 34.236.145.124
2019-03-20 03:14
กำหนดการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2562
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อ
Written on 18/03/2562, 10:03 by Pichet
2562-1  ผลการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ปีการ2562 วันที่18 มีนาคม 2562...
Written on 08/03/2562, 08:49 by Pichet
2019-03-08-08-49-20 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำศูนย์เทคโนโลยีความงาม...
Written on 07/03/2562, 08:39 by Pichet
256299 การรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา2562...
Written on 26/02/2562, 07:27 by theerasak
2019-02-26-07-27-02 ประกาศผลการสอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โรงแรม...
Written on 22/02/2562, 13:18 by Pichet
2019-02-22-13-18-46 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โรงแรม...
Written on 14/02/2562, 01:54 by Pichet
2019-02-14-01-54-38 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษา เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก  รายละเอียดการมอบตัว...
Written on 13/02/2562, 10:04 by Pichet
2019-02-13-10-04-26 ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3 เรื่องกกำหนดการรายละเอียดการรับสมัคร,มอบตัว และลงทะเบียน ระดับป.ตรี รายละเอียดตามประกาศ...
Written on 06/02/2562, 02:28 by Pichet
2019-02-06-02-28-35 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โรงแรม...
Written on 15/01/2562, 03:05 by Pichet
2562 กำหนดการและรายละเอียดการรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา...
Written on 01/11/2561, 09:36 by theerasak
2-25612ตารางนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา...
Written on 29/10/2561, 09:10 by Pichet
2018-10-29-09-10-14 ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่โรงแรม  ...
Written on 25/10/2561, 04:16 by theerasak
2018-10-25-04-16-26 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว  ...
Written on 11/10/2561, 02:22 by Pichet
2018-10-11-02-22-01 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลามีความประสงค์ที่จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โรงแรม จำนวน 1 อัตรา เพศชาย ...
Written on 11/05/2561, 10:15 by theerasak
2018-10-01-03-17-27 ประกาศผลการสอบ ตำแหน่ง...
Written on 10/05/2561, 10:13 by theerasak
2018-10-01-03-15-31 ประกาศผลสอบ ตำแหน่ง ครูจ้างสอน  
Written on 10/05/2561, 10:10 by theerasak
2018-10-01-03-13-11 ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด...
Written on 10/05/2561, 10:08 by theerasak
2018-10-01-03-10-26 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โรงแรม...
Written on 09/05/2561, 10:06 by theerasak
2018-10-01-03-08-47 ประกาศผลการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง...
Written on 27/02/2562, 09:59 by Pichet
2019-02-27-09-59-43 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการการโรงแรม...
Written on 08/02/2562, 08:40 by theerasak
2562-51 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษา เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562...
Written on 29/01/2562, 08:29 by theerasak
4-e-bidding-2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการโรงแรมฯ งานทำช่องลิฟท์ 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
Written on 24/01/2562, 00:42 by Pichet
2019-01-25-00-42-27 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษา เรื่องประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อ ซื้อลิฟท์โดยสารอาคารปฏิบัติการการเรียนการสอน...
Written on 22/01/2562, 08:06 by Pichet
2562-4 ปรกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษา เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562...
Written on 21/01/2562, 09:31 by theerasak
9 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 9 รายการ...
Written on 14/01/2562, 08:41 by theerasak
2562-3 การคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุแก่นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา...
Written on 14/01/2562, 08:36 by theerasak
25621 การคัดเลือกบริษัทตรวจสุภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา...
Written on 09/01/2562, 11:34 by Pichet
2652  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพศ.2652...
Written on 08/01/2562, 08:20 by Pichet
2019-01-08-08-20-12 ประกาศประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสารอาคารปฏิบัติการการเรียนการสอนสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 1 ชุด...
Written on 28/12/2561, 09:48 by Pichet
2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2562...
Written on 01/10/2561, 02:40 by theerasak
2018-10-01-02-40-41 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์...
Written on 19/09/2561, 09:48 by theerasak
25611 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ...
Written on 14/09/2561, 02:45 by theerasak
2561-41 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ...
Written on 01/08/2561, 02:13 by theerasak
2018-10-01-02-13-39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงคูระบายน้ำ...
Written on 01/08/2561, 02:12 by theerasak
4-e-bidding วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนพาโนรามา 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
Written on 18/07/2561, 02:10 by theerasak
2018-10-01-02-10-51 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงคูระบายน้ำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ด้วยวิธีการประกวดราคา อิเลคทรอนิกส์...
Written on 15/07/2561, 03:54 by theerasak
2561-2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....
Written on 08/03/2562, 08:49 by Pichet
2019-03-08-08-49-20 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำศูนย์เทคโนโลยีความงาม...
Written on 26/02/2562, 07:27 by theerasak
2019-02-26-07-27-02 ประกาศผลการสอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โรงแรม...
Written on 22/02/2562, 13:18 by Pichet
2019-02-22-13-18-46 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โรงแรม...
Written on 06/02/2562, 02:28 by Pichet
2019-02-06-02-28-35 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โรงแรม...
Written on 29/10/2561, 09:10 by Pichet
2018-10-29-09-10-14 ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่โรงแรม  ...
Written on 25/10/2561, 04:16 by theerasak
2018-10-25-04-16-26 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว  ...
Written on 11/10/2561, 02:22 by Pichet
2018-10-11-02-22-01 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลามีความประสงค์ที่จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โรงแรม จำนวน 1 อัตรา เพศชาย ...
Written on 11/05/2561, 10:15 by theerasak
2018-10-01-03-17-27 ประกาศผลการสอบ ตำแหน่ง...
Written on 10/05/2561, 10:13 by theerasak
2018-10-01-03-15-31 ประกาศผลสอบ ตำแหน่ง ครูจ้างสอน  
Written on 10/05/2561, 10:10 by theerasak
2018-10-01-03-13-11 ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด...
Written on 10/05/2561, 10:08 by theerasak
2018-10-01-03-10-26 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โรงแรม...
Written on 09/05/2561, 10:06 by theerasak
2018-10-01-03-08-47 ประกาศผลการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง...
Written on 31/10/2561, 10:38 by theerasak
2018-10-01-03-40-12 ชมรมวิชาชีพการบัญชี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมพัฒนาชายหาดชลาทัศน์ ตามโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในและนอกสถานศึกษา ในวันพุธที่ 1...
Written on 16/10/2561, 10:37 by theerasak
2018-10-01-03-38-53
Written on 20/08/2561, 10:43 by theerasak
2018-10-01-03-44-20
Written on 09/08/2561, 10:40 by theerasak
2018-10-01-03-42-09
Written on 11/07/2561, 10:34 by theerasak
2018-10-01-03-36-52 ด้วยชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กำหนดจัดทำโครงการฝึกอบรมมารยาทการเข้าสังคมให้แก่นักเรียน นักศึกษาชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในวันพฤหัสบดีที่ 19...
Written on 05/10/2560, 10:33 by theerasak
2018-10-01-03-35-19 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จัดกิจกรรม การอบรมลูกเสือวิสามัญหลักสูตร"ช่อสะอาด" สำหรับแกนนำลูกเสือวิสามัญและเนตรนารีวิสามัญ วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560...
Written on 24/08/2560, 10:32 by theerasak
2018-10-01-03-34-00 ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ จัดทำโครงการอาชีวจิตอาสาให้แก่นักเรียน นักศึกษาชมรมวิชาชีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 15.00 - 17.00...
Written on 23/08/2560, 10:30 by theerasak
2018-10-01-03-32-32 ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ที่มีความสนใจแข่งขันทดสอบมาตรฐานฝีมือทางด้านวิชาชีพพิมพ์ดีดไทยและพิมพ์ดีดอังกฤษ ลงทะเบียนสมัครแข่งขันได้ในวันพุธที่ 6 กันยายน...
Written on 11/08/2560, 03:30 by theerasak
4-0 ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ กำหนดจัดทำโครงการเทคนิคการใช้ภาษาไทยในการนำเสนอข้อมูล ข่าวสารและการเป็นผู้จัดรายการวิทยุในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม...
Written on 03/08/2560, 10:27 by theerasak
2018-10-01-03-28-52 ด้วยชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้กำหนดจัดทำโครงการฝึกอบรมมารยาทการเข้าสังคม ให้แก่นักเรียน นักศึกษาชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในวันพุธที่ 9 ...
รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2562
รางวัลสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่่มีผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 "ระดับดีเยี่ยม"
เปิดบ้านอาชีวะ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
กำหนดการตรวจเครื่องแต่งกายและลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2561
รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียง
Written on 17/03/2562, 10:13 by theerasak
2561-4  นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561...
Written on 15/02/2562, 01:23 by theerasak
svc-fairs-show-share-2018 นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดบ้าน “อาชีวะสงขลา” SVC FAIRS SHOW & SHARE...
Written on 13/02/2562, 05:49 by Pichet
2019-02-24-05-49-54 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาจัดโครงการฐานการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมดาหลาวิวล์...
Written on 08/02/2562, 06:37 by theerasak
2019-02-08-06-37-01 นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการความร่วมมือส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช. ระหว่างจังหวัดสงขลา...
Written on 08/02/2562, 06:32 by theerasak
2019-02-08-06-32-17 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาร่วมกับสาธารณสุขอำเภอ จัดโครงการบ้านสะอาด ปลอดขยะ ป้องกันโรคไข้เลือดออก วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562...
Written on 23/01/2562, 08:18 by theerasak
62 นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ครูอาวุโส กรรมการที่ปรึกษาวิทยาลัย...
Written on 28/12/2561, 02:51 by theerasak
2018-12-28-02-51-07 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ มนัสฌาน์ ชูเชิด ในการเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ...
Written on 26/12/2561, 02:45 by theerasak
2018-12-26-02-45-50 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการเกิดอุบัติเหตุบนถนน ในสถานศึกษา วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา...
Written on 23/12/2561, 16:38 by theerasak
2018-12-24-09-38-09 ท่านดร.สุเทพ   ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาคใต้  ณ ห้องประชุมลีลาวดี...
Written on 21/12/2561, 16:43 by theerasak
2018-12-24-09-43-48 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ในโครงของหายได้คืน ณ หน้าเสาธง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 20...
Written on 19/12/2561, 16:25 by theerasak
2018-12-24-09-26-10 การประเมินนีกเรียน นักศึกษา รางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา นางสาวเมจิ ชัยชนะ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2...
Written on 12/12/2561, 08:33 by theerasak
2018-12-17-08-33-56  คณะศึกษาดูงาน จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี...
Written on 04/12/2561, 04:57 by theerasak
2018-12-04-04-57-14 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากประเทศจีน ด้วยความยินดียิ่ง...
Written on 04/12/2561, 04:54 by theerasak
2018-12-04-04-54-46 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ยินดีต้อนรับ คณะครูจากประเทศมาเลเซียมาศึกษาดูงาน ด้วยความยินดียิ่ง...
Written on 04/12/2561, 04:50 by theerasak
2018-12-04-04-50-19 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาร่วมสภากาชาดไทยจังหวัดสงขลา จัดดโครงการบริจาคโลหิต  วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ...
Written on 04/12/2561, 04:39 by theerasak
2561-3  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา โครงการของหายได้คืน ปีการศึกษา...
Written on 04/12/2561, 04:33 by theerasak
in-country-program สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับวิทยาลัยนักบริหารการศึกษาช่างเทคนิคแผนโคลัมโบ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม  In-Country...
Written on 29/11/2561, 08:26 by theerasak
2561-41 การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ประจำปีการศึกษา...
Written on 16/11/2561, 09:31 by theerasak
2560-2วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาได้รับรางวัลสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่่มีผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 "ระดับดีเยี่ยม"...
Written on 13/11/2561, 03:48 by theerasak
2018-11-13-03-48-54 โครงการการตรวจสอบ ติดตาม การลดปัญหา การออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา...
Written on 13/11/2561, 03:43 by theerasak
2561-1 การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และการประเมินสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย...
Written on 13/11/2561, 03:39 by theerasak
2561 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทพาณิชยกรรม ประเภทบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม...
Written on 12/11/2561, 09:51 by theerasak
2018-11-12-09-51-51 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561...
Written on 12/11/2561, 09:41 by theerasak
2018-11-12-09-41-33 วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ...
Written on 17/03/2562, 10:13 by theerasak
2561-4  นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561...
Written on 13/02/2562, 05:49 by Pichet
2019-02-24-05-49-54 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาจัดโครงการฐานการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมดาหลาวิวล์...
Written on 08/02/2562, 06:37 by theerasak
2019-02-08-06-37-01 นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการความร่วมมือส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช. ระหว่างจังหวัดสงขลา...
Written on 08/02/2562, 06:32 by theerasak
2019-02-08-06-32-17 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาร่วมกับสาธารณสุขอำเภอ จัดโครงการบ้านสะอาด ปลอดขยะ ป้องกันโรคไข้เลือดออก วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562...
Written on 21/12/2561, 16:43 by theerasak
2018-12-24-09-43-48 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ในโครงของหายได้คืน ณ หน้าเสาธง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 20...
Written on 19/12/2561, 16:25 by theerasak
2018-12-24-09-26-10 การประเมินนีกเรียน นักศึกษา รางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา นางสาวเมจิ ชัยชนะ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2...
Written on 15/02/2562, 01:23 by theerasak
svc-fairs-show-share-2018 นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดบ้าน “อาชีวะสงขลา” SVC FAIRS SHOW & SHARE 2018 โดยมีนายมนัสฌาน์ ชูเชิด...
Written on 23/01/2562, 08:18 by theerasak
62 นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ครูอาวุโส กรรมการที่ปรึกษาวิทยาลัย ครูและบุคลากรทางการศึกษา...
Written on 28/12/2561, 02:51 by theerasak
2018-12-28-02-51-07 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ มนัสฌาน์ ชูเชิด ในการเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561...
Written on 26/12/2561, 02:45 by theerasak
2018-12-26-02-45-50 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการเกิดอุบัติเหตุบนถนน ในสถานศึกษา วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา...
Written on 23/12/2561, 16:38 by theerasak
2018-12-24-09-38-09 ท่านดร.สุเทพ   ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาคใต้  ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา...
Written on 12/12/2561, 08:33 by theerasak
2018-12-17-08-33-56  คณะศึกษาดูงาน จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี มาศึกษาดูงานด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา...
Written on 24/07/2560, 00:50 by Pichet
2559-2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาจัดฝึกอบรมวิชาชีพตามโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรง...
Written on 18/07/2560, 00:55 by Pichet
2018-10-02-00-55-09 ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาร่วมให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ...
Written on 17/07/2560, 07:56 by Pichet
fix-it-center-thailand-4-0 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ได้จัดโครงการโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER THAILAND...
Written on 15/07/2560, 00:48 by Pichet
2018-10-02-00-48-09 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาจัดฝึกอบรมวิชาชีพการทำเบเกอรี่ให้กับกลุ่มประชาชนบ้านมิไร อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา...
Written on 14/07/2560, 00:43 by Pichet
2559   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาจัดฝึกอบรมวิชาชีพการประดิษฐ์ดอกกุหลาบวาเลนไทน์และพวงกุญแจให้กับนักเรียนและครู โรงเรียนบำรุงศาสน์...
Written on 10/07/2560, 07:57 by Pichet
fix-it-center-thailand-4-1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ได้จัดกิจกรรมบริการ การพัฒนา (TopUp) ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่า...

ผู้อำนวยการสถานศึกษา


นายมนัสฌาน์  ชูเชิด

ผู้อำนวยการวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสงขลา

รองผู้อำนวยการ

ชริน รัตฉวี
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพฯ
อมรรัตน์ จันวัฒนะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
รักชาติ ปานเพชร
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ
บุณสงค์ คงศรี
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาฯ

SVC Weblinkแผนปฏิบัติการประจำปี


 

WEB LINKวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 74 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

Songkhla Vocational College 74 Ramwithi Rd., Bo Yang, Mueang Songkhla, 90000
Copyright © 2014. All Rights Reserved.