เปลี่ยนภาษา

 

สำรวจความคิดเห็น

สารประโยชน์ที่ได้จากเว็บนี้

จำนวนผู้เข้าชม

2380911
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
79
1768
9538
2360890
35466
42124
2380911

Your IP: 1.179.131.129
2023-01-28 04:08

นางกรรณิการ์ ชุติมาศ

ประวัติผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อ      นาง กรรณิการ์       นามสกุล       ชุติมาศ                           

อายุ        57     ปี  เกิดวันที่    15      เดือน    พฤษภาคม        พ.ศ     2503  

เพศ   หญิง    ศาสนา     พุทธ  สัญชาติ   ไทย                                                                 

อาชีพปัจจุบัน    รับราชการ                                                                

สถานที่ทำงาน   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา                                               

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้   74/13   ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง  อ.เมือง  จ.สงขลา                                 

เบอร์โทรศัพท์    086-2924838            เบอร์โทรสาร  -                                                  

อีเมล์    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                   

ประวัติการศึกษา  (เรียงจากการศึกษาสูงสุด)

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

วุฒิการศึกษา

1  ปริญญาตรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

คหกรรมศาสตร์บัณฑิต

2 ปวส

วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

3ปวช

โรงเรียนเทคนิคตรัง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

 

ความเชี่ยวชาญ/ความชำนาญในสาขา     ผ้าและเครื่องแต่งกาย              

ประเภทวิชา                  1.คหกรรมศาสตร์      

ประสบการณ์ทำงาน(ถ้ามี) 1.เป็นวิทยากรทั้งในและนอกสถานศึกษา ให้กับกลุ่มแม่บ้าน ชุมชน ผู้สนใจ

                                 2.ศูนย์ผ้าอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9 ผู้ต้องขัง ฯลฯ

                                 3.การจัดตกแต่งสถานที่ในการจับจีบผ้าระบายโต๊ะรูปแบบต่างๆ

คุณลักษณะความเชี่ยวชาญ  1.งานตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี , เสื้อผ้าเด็ก

                                     2.ศิลปะและตกแต่งผ้า

                                    3.การจับจีบผ้าระบายโต๊ะรูปแบบต่างๆ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา


นางอมรรัตน์ จันวัฒนะ
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสงขลา

รองผู้อำนวยการ

ชาญชัย ประทีปเกาะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
อนงค์นาถ เจริญศรี
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาฯ
ศักดิ์ดา มูสิกนิลพันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ
อนัญญา เรืองเพ็ง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

เว็บไซต์การศึกษา

SVC Weblink

แผนปฏิบัติการประจำปี

WEB LINKวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 74 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

Songkhla Vocational College 74 Ramwithi Rd., Bo Yang, Mueang Songkhla, 90000
Copyright © 2014. All Rights Reserved.